Nápověda pro HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series

background image

hp LaserJet 3300mfp

použití

background image
background image

hp LaserJet 3300mfp

Uživatelská příručka

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Informace o autorských právech

© Copyright 2002 Hewlett-Packard Company

Všechna práva vyhrazena. Kopírování, úpravy
a překlad jsou zakázány bez předchozího
písemného souhlasu s výjimkou případů, kdy
to povoluje autorský zákon.

Uživateli tiskárny Hewlett-Packard patrící k
této uživatelské prírucce je udelena licence: a)
vytištení papírové kopie této uživatelské
prírucky pro OSOBNÍ, INTERNÍ nebo
VNITROPODNIKOVÉ použití podléhající
omezení zákazu prodeje, opakovaného
prodeje nebo jiné distribuce papírových kopií;
b) umístení elektronické kopie této uživatelské
prírucky na sítový server, za predpokladu, že
prístup k této elektronické kopii bude omezen
na OSOBNÍ a INTERNÍ uživatele tiskárny
Hewlett-Packard, ke které náleží tato
uživatelská prírucka.

Part number: C9124-90907
Second Edition: January 2002

Záruka

Informace obsažené v tomto dokumentu
mohou být změněny bez předchozího
upozornění.

Ohledně těchto informací neposkytuje
společnost Hewlett-Packard žádnou záruku.

SPOLEČNOST HEWLETT-PACKARD
SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÉKOLI
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI K
URČITÉMU ÚČELU.

Společnost Hewlett-Packard neponese
žádnou odpovědnost za jakékoli přímé,
nepřímé, nahodilé, následné či jiné škody
uváděné do souvislosti s poskytnutím nebo
používáním těchto informací.

Ochranné známky

Microsoft®, Windows® a Windows NT® jsou
registrované ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation v USA.

Jakékoli další produkty zmíněné v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
příslušných společností.

background image

EN

3

Obsah

1 Seznámení s výrobkem

Identifikace typu výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

HP LaserJet 3300mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
HP LaserJet 3300se mfp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
HP LaserJet 3310mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
HP LaserJet 3320mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HP LaserJet 3320n mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HP LaserJet 3330mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Identifikace hardwarových součástí výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Hardwarové součásti výrobků řady HP LaserJet 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Identifikace součástí ovládacího panelu výrobku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ovládací prvky faxu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Alfanumerická tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ovládací prvky Nabídka a Zrušit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ovládací prvky Kopie, Skenovat a Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Identifikace součástí tiskového serveru HP Jetdirect 310x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Identifikace softwarových součástí výrobku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2 Začínáme

Správné umístění výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Připojení kabelu tiskárny k přístroji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Instalace tiskové kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Instalace a naplnění vstupních zásobníků pro média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Instalace vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) . . . . . . . . . . . . 30
Připojení napájecího kabelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vložení předloh, které chcete kopírovat nebo skenovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Vložení předloh na skleněnou desku skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vložení předloh do vstupního zásobníku ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Kontrola provedených kroků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Vnitřní test tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vnitřní test kopírky pomocí vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů. 33
Vnitřní test kopírky pomocí skleněné desky skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Postup při vytištění schématu nabídky ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3 Změna obecného výchozího nastavení výrobku

Nastavení výrobku řady HP LaserJet 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tisk konfigurační stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Vytištění konfigurační stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Vytištění schématu nabídky ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Postup při vytištění schématu nabídky ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Obnovení výchozího nastavení definovaného výrobcem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Postup při obnovení výchozího nastavení definovaného výrobcem . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Změna jazyka použitého na displeji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Postup při změně jazyka použitého na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Změna výchozí velikosti papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Postup při změně výchozí velikosti papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Použití ovládacích prvků hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Změna hlasitosti výstražných zvuků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Změna hlasitosti u výrobku s faxovými funkcemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

background image

4

EN

Změna hlasitosti vyzvánění u výrobku s faxovými funkcemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Změna hlasitosti tónů kláves na ovládacím panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Změna nastavení pomocí počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Změna výchozího nastavení pro všechny aplikace (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . 39
Změna výchozího nastavení pro všechny aplikace (platforma Macintosh) . . . . . . . . . . . 39
Dočasná změna nastavení pomocí softwarové aplikace (systém Windows) . . . . . . . . . 39
Dočasná změna nastavení pomocí softwarové aplikace (platforma Macintosh). . . . . . . 40

4 Tisk

Tisk s ručním podáváním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Tisk s ručním podáváním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Zastavení nebo zrušení tiskové úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Tiskové ovladače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Seznámení s nastavením kvality tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Dočasná změna nastavení kvality tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Změna nastavení kvality tisku pro všechny budoucí tiskové úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Povolení úsporného režimu (úspora toneru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Optimalizace kvality tisku u různých typů médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Přístup k optimalizační funkci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Tisk obálek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Tisk jedné obálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tisk více obálek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Tisk na fólie a štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Tisk na fólie a štítky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Tisk na formulář s hlavičkou a na předtištěný formulář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Tisk na formulář s hlavičkou a předtištěný formulář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Tisk na média vlastního formátu nebo na kartón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Tisk na média vlastního formátu nebo na kartón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Tisk na obě strany média (ruční oboustranný tisk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Ruční oboustranný tisk na média s nízkou gramáží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Oboustranný tisk na média s vysokou gramáží a na kartón (přímá dráha média) . . . . . 51

Tisk více stránek na jeden list média. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Tisk více stránek na jeden list (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tisk více stránek na jeden list (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Tisk brožur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Tisk brožur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Tisk vodoznaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Přístup k funkci vodotisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5 Kopírování

Spuštění kopírovací úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Zrušení kopírovací úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Přizpůsobení výchozí kvality kopií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Přizpůsobení kvality kopií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Přizpůsobení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) u aktuální kopírovací úlohy. . . . . . . . . 57

Přizpůsobení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) u aktuální kopírovací úlohy . . . . . 57

Úprava výchozího nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Úprava nastavení kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Přizpůsobení výchozí velikosti kopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Změna výchozí velikosti kopie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Změna nastavení kompletování kopií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

background image

EN

5

Změna výchozího nastavení kompletování kopií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Změna počtu kopií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Změna počtu kopií pro aktuální úlohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Změna výchozího počtu kopií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Použití softwaru Kopírka HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Přístup k programu Kopírka HP LaserJet (systémy Windows a Macintosh) . . . . . . . . . . 60

Použití softwaru Rozšířené kopírování HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Přístup k softwaru Rozšířené kopírování HP LaserJet (systém Windows) . . . . . . . . . . . 61
Přístup k softwaru Rozšířené kopírování HP LaserJet (počítač Macintosh) . . . . . . . . . . 61

Kopírování fotografií, oboustranných předloh a knih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Kopírování nebo skenování fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kopírování vícestránkových oboustranných předloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kopírování knihy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6 Skenování

Vysvětlení metod skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Skenování z ovládacího panelu výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Skenování z ovládacího panelu výrobku pomocí tlačítka Start skenování . . . . . . . . . . . 66
Použití tlačítka Skenovat do v kombinaci s portem USB a paralelním portem . . . . . . . . 67
Použití tlačítka Skenovat do v kombinaci se sít’ovým připojením . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Změna naprogramování cílů tlačítka Skenovat do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Změna naprogramování tlačítka Start skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Zrušení skenovací úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Skenování pomocí softwaru výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Skenování pomocí aplikace HP LaserJet Director (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Skenování pomocí aplikace HP LaserJet Director (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Použití skenování po stránkách (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Použití skenování po stránkách (Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Skenování pomocí softwaru standardu TWAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Použití náhledu skenování ze skleněné desky skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Archivace skenovaného textu a obrazů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Archivace naskenovaného obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Použití archivační funkce (Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Skenování s rozpoznáváním znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Úprava naskenovaného textu (Windows a Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Změna textového procesoru používaného ke zpracování rozpoznaného textu . . . . . . . 72
Použití funkce OCR aplikace HP LaserJet Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Zlepšení kvality obrazů ve správci

dokumentů HP LaserJet Document nebo v aplikaci HP Photo Center . . . . . . . . . . . . . . 74
Přístup k funkcím pro zlepšení kvality obrazů (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Přidávání poznámek do dokumentů HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Přístup k funkcím pro práci s poznámkami ve správci dokumentů HP LaserJet. . . . . . . 75
Změna nastavení poznámek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Připojení poznámek k souborům s naskenovanými obrazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Odesílání naskenovaných dokumentů v příloze elektronické pošty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Skenování do elektronické pošty (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Skenování do zprávy elektronické pošty (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Alternativní postup odesílání naskenovaných souborů elektronickou poštou . . . . . . . . . 76

Rozlišení skeneru a barvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Pokyny pro rozlišení a barvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Barvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

7 Faxování

Nastavení informací v hlavičce faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Nastavení hlavičky faxu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Nastavení režimu odpovídání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

background image

6

EN

Postup nastavení režimu odpovídání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Vkládání předloh, které chcete odfaxovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Vložení dokumentů určených k odfaxování do vstupního zásobníku ADF . . . . . . . . . . . 81

Odesílání faxů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Odeslání faxu jednomu příjemci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Odeslání faxu více příjemcům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Odeslání faxu pomocí kódu pro skupinové vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Odeslání faxu skupině vytvořené ad hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Zrušení faxové úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Zrušení probíhající faxové úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Zrušení faxové úlohy prostřednictvím stavu faxové úlohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Použití ručního vytáčení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Postup při použití ručního vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Odstranění faxů z paměti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Postup při odstranění faxů z paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Ruční opakování vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Postup při ručním opakování vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Naplánování odeslání faxu na pozdější dobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Postup při odesílání faxu v budoucnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Příjem faxů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Příjem faxů oznámených faxovými tóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Opakované vytištění faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Blokování a odblokování čísel faxů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Příjem faxů do počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Vypnutí nastavení Přijmout na PC z ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Kódy pro rychlé vytáčení, rychlá tlačítka a kódy pro skupinové vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . 87

Programování kódů rychlého vytáčení a rychlých tlačítek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Odstranění kódů rychlého vytáčení a rychlých tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Rychlé programování kódů rychlého vytáčení a rychlých tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Naprogramování rychlého tlačítka pro alternativní meziměstské volání . . . . . . . . . . . . . 89

Správa kódů pro skupinové vytáčení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Programování kódů skupinového vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Odstranění kódů skupinového vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Odstranění přiřazení osoby ke kódu skupinového vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Odstranění všech položek z telefonního seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Odstranění všech položek z telefonního seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Použití znaků vytáčení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Tabulka znaků pro vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Vložení pauzy (čekání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Vložení předvolby vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Nastavení předvolby pro vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Použití předání faxů dál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Použití předání faxů dál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Použití vyžádaného faxování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Vyžádání faxu od jiného faxového přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Aktivace společné linky, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Postup při aktivaci společné linky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Odeslání faxu vytočením čísla na telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Postup při odeslání faxu vytáčením čísla na telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Změna nastavení hlasitosti u výrobku HP LaserJet 3330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Změna hlasitosti zvuků faxu (sledování linky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Změna hlasitosti vyzvánění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Změna výchozího rozlišení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Postup pro změnu výchozího rozlišení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Změna výchozího kontrastu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Postup při změně výchozího kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Změna detekce oznamovacího tónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

background image

EN

7

Postup změny detekce oznamovacího tónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Změna způsobu, jakým výrobek odpovídá na příchozí faxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Nastavení automatického nebo ručního režimu automatického odpovídání . . . . . . . . . . 96

Změna počtu zazvonění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Nastavení počtu zazvonění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Změna reakce na způsoby vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Co je služba různých způsobů vyzvánění? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Jak lze tuto službu získat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Jak zjistit, zda nastavení funguje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Změna reakce na způsoby vyzvánění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Změna režimu detekce ticha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Postup pro změnu režimu detekce ticha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Změna nastavení automatického zmenšení u příchozích faxů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Změna automatického zmenšení příchozích faxů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Povolení razítkování přijatých faxů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Povolení razítkování přijatých faxů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Nastavení opravy chyb ve faxech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Změna nastavení opravy chyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Nastavení tónové nebo pulzní volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Výběr tónové nebo pulzní volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Změna nastavení opakovaného vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Zapnutí a vypnutí možnosti opakovaného vytáčení obsazeného čísla . . . . . . . . . . . . . 100
Zapnutí a vypnutí možnosti opakovaného vytáčení čísla, které neodpovídá. . . . . . . . . 100

Použití účtovacích kódů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Zapnutí a vypnutí účtovacích kódů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Změna nastavení protokolu V.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Zapnutí a vypnutí protokolu V.34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Správa protokolů a hlášení faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Tisk protokolu o činnosti faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Postup při tisku protokolu o činnosti faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Nastavení automatického tisku protokolu o činnosti faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Postup při nastavení automatického tisku protokolu o činnosti faxu . . . . . . . . . . . . . . . 102

Tisk hlášení o faxovém volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Postup při tisku hlášení o faxovém volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Nastavení podmínek tisku hlášení o faxovém volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Nastavení podmínek tisku hlášení o faxovém volání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Zahrnutí první stránky jednotlivých faxů do hlášení o faxovém volání . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Postup při zahrnutí první stránky jednotlivých faxů do hlášení o faxovém volání . . . . . 104

Tisk hlášení o telefonním seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Postup při tisku hlášení o telefonním seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Tisk hlášení o účtovacích kódech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Postup při tisku hlášení o účtovacích kódech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Tisk trasovacího hlášení protokolu T.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Postup při tisku trasovacího hlášení protokolu T.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Nastavení podmínek vytištění trasovacího hlášení protokolu T.30 . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Tisk seznamu blokovaných faxů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Postup při tisku seznamu blokovaných faxů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Tisk všech faxových hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Postup při tisku všech faxových hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

8 Práce v síti

Funkce a výhody tiskového serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Použití sít’ových protokolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Instalace softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Požadavky na připojení k síti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Instalace tiskového serveru 310x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Připojení výrobku k síti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

background image

8

EN

Instalace sít’ového softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Použití integrovaného webového serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Předpoklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Kompatibilní webové prohlížeče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Spuštění integrovaného webového serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Použití nástroje HP Web JetAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Použití serveru BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Nastavení serveru BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Položky souboru Bootptab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Použití DHCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Servery UNIX: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Servery se systémem Windows NT 4.0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Servery Windows 2000: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Nastavení tiskového serveru pro konfiguraci DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Přemístění na jinou sít’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Tisk konfigurační stránky tiskového serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Tisk stránky s konfigurací Jetdirect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

9 Čištění a údržba

Čištění vnějších částí výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Čištění povrchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Čištění skla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Čištění výplně víka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Čištění prostoru tiskové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Čištění prostoru tiskové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Čištění dráhy média v tiskárně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Čištění dráhy média v tiskárně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Vyčištění podávacího válce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Vyčištění podávacího válce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Výměna podávacího válce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Výměna podávacího válce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Výměna oddělovací podložky tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Výměna oddělovací podložky tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Instalace nového zásobníku ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Instalace nového nebo náhradního zásobníku ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Výměna jednotky podávacího válce zásobníku ADF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Odebrání a výměna plochy ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

10 Média

Specifikace médií vhodných pro výrobek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Podporované formáty médií (tiskárna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Průvodce použitím médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tabulka běžných problémů s médii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Fólie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Obálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Kartony a těžká média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Výběr médií pro automatický podavač dokumentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

11 Náhradní díly a příslušenství dodávané společností HP

Objednávání náhradních dílů a příslušenství společnosti HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Tabulka náhradních dílů a příslušenství dodávaných společností HP. . . . . . . . . . . . . . 144
Napájecí zdroje (pouze sít’ový model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

background image

EN

9

Tiskové kazety HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Přístup společnosti HP k tiskovým kazetám jiných výrobců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Instalace tiskové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Skladování tiskových kazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Předpokládaná životnost kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Recyklace tiskových kazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Úspora toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Pamět’ DIMM a písma v paměti DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Testování instalace nebo odebrání modulu DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Instalace modulu DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Odebrání modulu DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

12 Odstraňování problémů s tiskem

Výrobek se nedaří zapnout nebo netiskne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Stránky se tisknou, ale jsou zcela prázdné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Stránky se netisknou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Stránky se tisknou, ale došlo k potížím.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Chybové zprávy na obrazovce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Problémy při manipulaci s papírem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Tisk je zkosený (nakřivo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Zavádí se více listů současně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Výrobek nepodává média ze vstupního zásobníku médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Při průchodu výrobkem dochází ke zkroucení médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Vytištěná stránka se neshoduje s tím, co vidíte na obrazovce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Odstraňování vzpříčených médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Odstranění vzpříčeného papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Odstranění jiných typů vzpříčení papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Tipy, jak předcházet vzpříčení médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Zlepšení kvality tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Světlý nebo vybledlý tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Skvrny od toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Bledá místa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Vertikální čáry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Šedé pozadí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Rozmazaný toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Uvolněný toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Vertikální opakované chyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Chybně tvarované znaky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Šikmá stránka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Zkroucení a zvlnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Záhyby nebo zmačkání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Rozptýlený obrys toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Chybové zprávy na ovládacím panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Kritické chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Výstražné zprávy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Varovné zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

13 Odstraňování problémů s kopírováním

Kopie nevychází . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Kopie jsou prázdné, obrázky chybí nebo jsou nezřetelné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Zvýšení kvality kopií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Předcházení problémům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Odstranění vzpříčeného média ze zásobníku ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Postup při odstranění vzpříčeného média ze zásobníku ADF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Odstranění vzpříčené stránky ze zásobníku ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Identifikace a odstranění vad vzniklých při kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

background image

10

EN

Svislé bílé nebo vybledlé pruhy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Prázdné stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Příliš světlý nebo příliš tmavý tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Nežádoucí čáry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Černé body nebo pruhy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Nejasný text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Zmenšená velikost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

14 Odstraňování problémů se skenováním

Skenovaný obraz je nekvalitní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Část obrazu se nenaskenovala nebo chybí text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Text nelze upravit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Skenování trvá příliš dlouho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Na obrazovce se objevují chybová hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Skener vůbec nereagoval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Zvýšení kvality skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

předcházení problémům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Identifikace a odstranění vad vzniklých při skenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Prázdné stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Příliš světlý nebo příliš tmavý tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Nežádoucí čáry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Černé body nebo pruhy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Nejasný text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Zmenšená velikost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

15 Odstraňování problémů s faxováním

Telefonické problémy s faxováním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Dokument se při faxování přestane zavádět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Není dokument pro zásobník ADF příliš velký nebo příliš malý?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Nejsou problémy na straně faxového přístroje, kterému fax odesíláte? . . . . . . . . . . . . 184
Nezpůsobuje problémy telefonní linka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Výrobek přijímá faxy, ale neodesílá je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Je výrobek připojen k pobočkové ústředně?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Jak kvalitní je telefonní spojení? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Při odesílání faxu se číslo vytáčí opakovaně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Odeslané faxy nedorazí na místo určení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Není faxový přístroj na straně příjemce vypnut? Nenachází se v chybovém stavu?. . . 184
Je fax stále uložen v paměti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Nelze vytočit všechny číslice dlouhého faxového čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Nelze spustit příjem faxu ze společné linky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Není vypnuto nastavení společné linky? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Je telefonní kabel správně připojen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Telefon nebo telefonní záznamník připojený k lince nepřijímá telefonní hovory . . . . . . . . . 185

Je telefonní kabel správně připojen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Je správně nastaven režim odpovídání a počet zazvonění?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Je telefonní záznamník nebo telefon funkční? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Výrobek neodpovídá na příchozí faxová volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Je nastaven ruční režim odpovídání? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Je správně nastaven počet zazvonění? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Není zapnuta funkce rozlišování způsobů vyzvánění? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Je telefonní kabel správně připojen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Přehrává telefonní záznamník úvodní hlasovou zprávu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Není k telefonní lince připojeno příliš mnoho zařízení? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Je telefonní linka funkční? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Nekoliduje s odpovídáním výrobku na volání služba hlasových vzkazů? . . . . . . . . . . . 186
Nedošel ve výrobku papír? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

background image

EN

11

Faxy jsou odesílány nebo přijímány velmi pomalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Odesíláte nebo přijímáte velmi složítý fax? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Nemá přijímající faxové zařízení pomalý modem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Byl fax odeslán nebo přijat ve velmi vysokém rozlišení? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Jak kvalitní je telefonní spojení? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Faxy se netisknou nebo se tisknou neprávně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Je do vstupního zásobníku vloženo médium?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Je vybrána volba příjmu faxů počítačem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Faxy se tisknou na dvě stránky namísto jedné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Je správně nastaveno automatické zmenšení? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Přijaté faxy jsou příliš světlé nebo se tiskne jen polovina stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Nedošel ve výrobku při tisku faxu toner? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Protokoly o činnosti faxu nebo zprávy o volání se netisknou správně. . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Je nastavení protokolu o činnosti a zpráv o volání správné? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Hlasitost je příliš vysoká nebo příliš nízká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Je třeba změnit nastavení hlasitosti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

16 Odstraňování problémů se sítí

Základní informace o odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Je tiskárna zapnuta a připravena? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Je tiskárna zapnutá a připravená? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Je v pořádku port USB tiskového serveru?

(Svítí indikátor USB ON nepřerušeně zeleným světlem?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Jaký je stav indikátoru USB? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Je v pořádku napájení a stav tiskového serveru?

(Svítí indikátor napájení a stavu nepřerušovaně zeleným světlem?) . . . . . . . . . . . 192

Je v pořádku propojení 10/100? (Indikátor 10 nebo 100 svítí trvale zeleně?) . . . . . . . . 194
Zkontrolujte stav vstupu a výstupu tiskového serveru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Konfigurační stránku nelze vytisknout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

03 LAN Error: EXTERNAL LOOPBACK (EXTERNÍ ZPĚTNÁ SMYČKA) . . . . . . . . . . . 196
08 LAN Error: INFINITE DEFERRAL (NEKONEČNÉ ODLOŽENÍ) . . . . . . . . . . . . . . . 196
11 LAN Error: RETRY FAULTS (CHYBA OPAKOVÁNÍ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
12 LAN Error: NO LINKBEAT (NENÍ TESTOVACÍ SIGNÁL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Obnovení nastavení tiskového serveru 310x na hodnoty od výrobce . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Popis konfigurační stránky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Obecné informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Informace o portu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Statistika sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Informace o protokolu TCP/IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Informace protokolu IPX/SPX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Informace o protokolu sítě Novell NetWare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Informace protokolu AppleTalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Informace o protokolu DLC/LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Prohlédněte si obecné informace na serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Slovníček

Dodatek A
Informace o specifikaci a směrnicích

Výrobky řady HP LaserJet 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Specifikace výrobků řady HP LaserJet 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Prohlášení o bezpečnosti laserových paprsků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Nařízení komise FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

background image

12

EN

Kanadské předpisy DOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Finské prohlášení o laseru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Prohlášení EMI pro Koreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Japonské předpisy VCCI třídy B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Faxové funkce výrobku HP LaserJet 3330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Specifikace faxových funkcí výrobku HP LaserJet 3330. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Požadavky FCC podle bodu 68 (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Zákon o ochraně telefonního účastníka (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Požadavky IC CS-03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Informace o směrnicích pro státy EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Tiskový server HP Jetdirect 310x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Specifikace tiskového serveru HP Jetdirect 310x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Soulad s předpisy FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Prohlášení o souhlasu s podmínkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Austrálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Japonské předpisy VCCI třídy 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Osvědčení EMI pro Koreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Čínské prohlášení o bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Program pro dozor nad ekologickými produkty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Tvorba ozonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Spotřeba energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Spotřeba toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Spotřeba papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Plasty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Spotřební materiál HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Informace o programu vracení a recyklace tiskových spotřebních materiálů HP . . . . . 242
Vracení materiálu v USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Vracení materiálu mimo USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Omezení materiálů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Listy bezpečnostních dat materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Rozšířená záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Baterie ve výrobcích řady HP LaserJet 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Dodatek B
Záruky a licence

Licenční smlouva softwaru HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Prohlášení společnosti HP o omezené záruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Dodatek C
Servis a podpora

Servis hardwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Získání hardwarových servisních služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Rozšířená záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Formulář servisních informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Rejstřík

background image

CZWW

13

1