HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Omezení materiálù

background image

Omezení materiálů

Tento výrobek společnosti HP obsahuje měď ve fluorescenčním světelném zdroji, skeneru a v displeji s
tekutými krystaly. Tyto součásti proto po skončení jejich životnosti mohou vyžadovat zvláštní zacházení.

Pájecí materiál použitý v tomto výrobku společnosti HP obsahuje olovo.

Pro baterie obsažené v tomto výrobku společnosti Hewlett-Packard nebo dodávané jako příslušenství k
tomuto výrobku platí následující specifikace:

Informace o recyklaci naleznete na adrese www.hp.com/go/recycle. Můžete se rovněž obrátit na místní
úřady nebo na sdružení EIA (Electronics Industries Alliance) na následující adrese: www.eiae.org.