HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Odstranìní kódù rychlého vytáèení a rychlÆch tlaèítek

background image

Odstranění kódů rychlého vytáčení a rychlých tlačítek

1

Stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

2

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Nastavení faxu a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

3

Stisknutím tlačítka nabídka/potvrzení vyberte položku Telefonní seznam.

4

Stisknutím tlačítka nabídka/potvrzení vyberte položku Nastav. jednot..

5

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Odstranit a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

6

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte číslo kódu rychlého vytáčení, které chcete odstranit, a
stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

7

Potvrďte odstranění stisknutím tlačítka nabídka/potvrzení.