HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Postup pøi odesílání faxu v budoucnu

background image

Postup při odesílání faxu v budoucnu

1

Vložte dokument do vstupního zásobníku ADF.

2

Stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

3

Pomocí tlačítek < a > zobrazte položku Funkce faxu a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

4

Pomocí tlačítek < a > zobrazte položku Fax odeslat později a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

5

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte čas, kdy se má fax začít odesílat. Pokud používáte
dvanáctihodinový formát času a chcete změnit nastavení A.M. (dopoledne) nebo P.M. (odpoledne),
přesuňte kurzor za čtvrtý znak pomocí tlačítka >. Chcete-li nastavit hodnotu A.M. (dopoledne),
vyberte číslo 1, chcete-li nastavit hodnotu P.M. (odpoledne), vyberte číslo 2. Poté stiskněte tlačítko
nabídka/potvrzení.
NEBO
Pokud používáte 24hodinový formát času, stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

6

Zadejte datum pomocí alfanumerických tlačítek a poté stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.
NEBO
Potvrďte předvolené datum stisknutím tlačítka nabídka/potvrzení.

7

Zadejte číslo faxu či kód pro rychlé vytáčení nebo stiskněte rychlé tlačítko. (Tato funkce
nepodporuje skupiny vytvořené ad hoc.) Stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení nebo fax/odeslat.
Výrobek naskenuje dokument do paměti a odešle ho v zadanou dobu.