HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Nastavení re˛imu odpovídání

background image

Nastavení režimu odpovídání

Podle situace můžete režim odpovídání výrobku HP LaserJet 3330 nastavit na automatický nebo ruční.

Automatický režim: V automatickém režimu odpovídání výrobek přijme příchozí volání po
nastaveném počtu zazvonění a při rozpoznání speciálních faxových tónů. Postup určení počtu
zazvonění naleznete v části

Změna počtu zazvonění

.

Ruční režim: V režimu ručního odpovídání výrobek na příchozí volání nereaguje. Proces přijímání
faxu je třeba spustit ručně, a to buď stisknutím tlačítka start faxování na ovládacím panelu, nebo
zvednutím telefonu připojeného k dané lince a vytočením kódu 1-2 - 3.

Výchozí režim odpovídání je automatický.

Poznámka

Ačkoli většina uživatelů ponechává nastavený automatický režim, volající, který vytočí číslo faxu a nezavěsí
telefon, pokud na volání po určeném počtu zazvonění nikdo neodpoví, uslyší faxové tóny. Pokud nechcete,
aby volající slyšeli tóny faxu, použijte ruční režim. Mějte však na paměti, že pak nebudou automaticky
přijímány faxy.