HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Vlo˛ení pauzy (èekání)

background image

Vložení pauzy (čekání)

Při vytáčení čísla nebo při programování rychlého tlačítka, kódu rychlého vytáčení nebo kódu
skupinového vytáčení můžete použít pauzy. Při vytáčení mezinárodních telefonních čísel nebo při
připojování k veřejné telefonní síti je často třeba zadat pauzu.

Chcete-li do vytáčeného čísla vložit třísekundovou pauzu (modely prodávané ve Francii používají pauzu
dvousekundovou), stiskněte tlačítko pauza/opakovat. Na displeji řídicího panelu se objeví čárka, která
znázorňuje, že v tomto bodě vytáčení nastane pauza.