HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Odstranìní kódù skupinového vytáèení

background image

Odstranění kódů skupinového vytáčení

1

Stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

2

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Nastavení faxu a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

3

Stisknutím tlačítka nabídka/potvrzení vyberte položku Telefonní seznam.

4

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Nastav. skupiny a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

5

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Odstranit skupinu a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

6

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte číslo kódu skupinového vytáčení, který chcete odstranit, a
stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

7

Potvrďte odstranění stisknutím tlačítka nabídka/potvrzení.

background image

CZWW

Odstranění všech položek z telefonního seznamu 91