HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Tisk hláðení o úètovacích kódech

background image

Tisk hlášení o účtovacích kódech

Hlášení o účtovacích kódech obsahuje seznam všech kódů pro účtování faxů a celkový počet faxů
účtovaných jednotlivým kódům.

Poznámka

Po vytištění tohoto hlášení dojde k vynulování všech účtovacích dat.

background image

CZWW

Tisk trasovacího hlášení protokolu T.30 105