HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Postup pøi tisku hláðení o úètovacích kódech

background image

Postup při tisku hlášení o účtovacích kódech

1

Stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

2

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Hlášení a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

3

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Hlášení o účtov. a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.
Výrobek opustí režim nastavení v nabídce a vytiskne hlášení.