HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Postup pøi tisku hláðení o faxovém volání

background image

Postup při tisku hlášení o faxovém volání

1

Stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

2

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Hlášení a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

3

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Hlášení o faxovém volání a stiskněte tlačítko
nabídka/potvrzení.

4

Stisknutím tlačítka nabídka/potvrzení vyberte položku Tisk hlášení o faxovém volání. Výrobek
opustí režim nastavení v nabídce a vytiskne hlášení.

Poznámka

Chcete-li nastavit automatický tisk hlášení o faxových voláních, postupujte podle pokynů v části

Nastavení

podmínek tisku hlášení o faxovém volání

.