HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Postup pøi tisku protokolu o èinnosti faxu

background image

Postup při tisku protokolu o činnosti faxu

Chcete-li vytisknout protokol o činnosti faxu, postupujte takto:

1

Stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

2

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Hlášení a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

3

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Protokol o činnosti faxu a stiskněte tlačítko
nabídka/potvrzení.

4

Stisknutím tlačítka nabídka/potvrzení vyberte položku Tisk protokolu faxu. Výrobek opustí režim
nastavení v nabídce a vytiskne protokol.