HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Postup pøi tisku trasovacího hláðení protokolu T.30

background image

Postup při tisku trasovacího hlášení protokolu T.30

1

Stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

2

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Servis a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

3

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Tisk. hláš. T.30 a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

4

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Nyní a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení. Výrobek opustí
režim nastavení v nabídce a vytiskne hlášení.