HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Nastavení poètu zazvonìní

background image

Nastavení počtu zazvonění

Chcete-li nastavit nebo změnit počet zazvonění, postupujte podle následujících pokynů:

1

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

2

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Nastavení faxu a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

3

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Nastav.příj.faxu a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

4

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Počet vyzvánění do odpovědi a stiskněte tlačítko
nabídka/potvrzení.

5

Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte počet zazvonění, po kterém má zařízení odpovědět, a
stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

Poznámka

Je-li ke stejné lince připojen telefonní záznamník nebo počítač se službou hlasové pošty využívající jiné
telefonní číslo (ale stejný způsob vyzvánění), musíte počet zazvonění u výrobku nastavit na nižší hodnotu
než u telefonního záznamníku nebo služby hlasové pošty. V opačném případě nebude výrobek moci
přijímat faxové hovory.