HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Co je slu˛ba rùznÆch zpùsobù vyzvánìní?

background image

Co je služba různých způsobů vyzvánění?

Službu různých způsobů vyzvánění, nazývanou také charakteristické vyzvánění, poskytují některé
místní telefonní společnosti. Umožňuje používat u jediné telefonní linky dvě nebo tři telefonní čísla.
Náklady na tuto službu jsou nižší než na zřízení dvou nebo tří nezávislých linek. Každému z těchto čísel
je přiřazen jiný způsob vyzvánění. Díky různým způsobům vyzvánění lze odpovídat pouze na telefonní
hovory a odpovědi na faxová volání ponechat na výrobku.