HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Nastavení automatického nebo ruèního re˛imu automatického odpovídání

background image

Nastavení automatického nebo ručního režimu automatického
odpovídání

1

Stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

2

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Nastavení faxu a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

3

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Nastav.příj.faxu a stiskněte tlačítko nabídka/potvrzení.

4

Stisknutím tlačítka nabídka/potvrzení vyberte položku Režim odpovídání.

5

Pomocí tlačítek < a > vyberte položku Automaticky nebo Ručně a uložte výběr stisknutím tlačítka
nabídka/potvrzení.