HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Fólie

background image

Fólie

Fólie používané v této tiskárně musí vydržet teplotu 200° C, což je maximální teplota tiskárny.

Příznak

Problém s papírem

Řešení

Špatná kvalita tisku nebo
přilnutí toneru, problémy s
podáváním

Příliš vlhký, příliš hrubý, příliš hladký
nebo hrbolatý

Špatné množství papíru

Zkuste použít jiný druh papíru, mezi
100 a 250 Sheffield a s obsahem
vlhkosti 4 až 6 %.

Výpadky, zmačkání nebo zvlnění Nesprávné skladování

Papír skladujte naplocho v obalu
odolném proti vlhkosti.

Zvýšeně šedý odstín na pozadí

Asi je příliš těžký

Použijte lehčí papír.

Přílišné kroucení, problémy se
zaváděním

Příliš vlhký, špatný směr zrnitosti nebo
příčná hrubost

Použijte papír s podélnou hrubostí.

Tiskněte pomocí přímé dráhy média.

Vzpříčení papíru nebo poškození
tiskárny

Výseky nebo perforace

Nepoužívejte papír s výseky nebo
perforací

Problémy s podáváním

Roztřepené okraje

Používejte papír dobré kvality

background image

140 10 Média

CZWW