HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Napájecí zdroje (pouze sít’ovÆ model)

background image

Napájecí zdroje (pouze sít’ový model)

Náhradní díly

Váleček unašeče
papíru

Používá se k zachycení papíru ze vstupního
zásobníku papíru a průchodu mechanismem
tiskárny.

RF0-1008-000CN

Hlavní vstupní
zásobník

Používá se ke vkládání médií pro tiskárnu.

RG0-1121-000CN

Prioritní vstupní
zásobník

Používá se k zavedení speciálního média nebo pro
tisk první stránky.

RG0-1122-000CN

Vstupní zásobník ADF Používá se k zavedení dokumentů do skeneru.

C9143-60102

Oddělovací podložka
tiskárny

Používá se pro zamezení podávání více listů do
dráhy tiskárny.

RF0-1014-000CN

Jednotka podávacího
válce zásobníku ADF

Používá se k zachycení papíru ze vstupní přihrádky
zásobníku ADF a průchodu mechanismem
zásobníku ADF.

C7309-60016

ADF

Dojde-li k poškození vašeho zásobníku ADF,
objednejte si nový podle tohoto identifikačního čísla
(zahrnuje víko skleněné desky skeneru).

C9143-60101

Víko prostoru pro
kopírování

Pokud nevlastníte zásobník ADF a dojde-li k
poškození víka prostoru pro kopírování, objednejte
si nové podle tohoto identifikačního čísla.

C9124-60117

Položka

Popis nebo použití

Číslo dílu

Regiony

Číslo dílu

Vstupní výkon

Výstupní výkon

Austrálie, Nový Zéland,
Argentina

0950-3172

240 V~ 50 Hz

13 V stejnosm., 300 mA

0950-3358

240 V~ 50 Hz

13 V stejnosm., 800 mA

Čína

0950-2806

220 V~ 50 Hz

13 V stejnosm., 300 mA

0950-3347

220 V~ 50 Hz

13 V stejnosm., 800 mA

Kontinentální Evropa

0950-3170

230 V~ 50 Hz

13 V stejnosm., 300 mA

0950-3349

230 V~ 50 Hz

13 V stejnosm., 800 mA

Japonsko

0950-3173

100 V~ 50 Hz

13 V stejnosm., 300 mA

0950-3352

100 V~ 50 Hz

13 V stejnosm., 800 mA

Jižní Korea

9100-5168

220 – 240 V~ 50 Hz

13 V stejnosm., 625 mA

0950-3351

220 V~ 50 Hz

13 V stejnosm., 800 mA

Jižní Afrika, Indie

9100-5171

220 – 250 V~ 50 Hz

13 V stejnosm., 625 mA

0950-3354

220 – 250 V~ 50 Hz

13 V stejnosm., 800 mA

background image

146 11 Náhradní díly a příslušenství dodávané společností HP

CZWW

Poznámka

Jsou-li pro jeden region uvedeny dva díly, lze použít kterýkoli z nich bez ohledu na výstupní výkon.