HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Recyklace tiskovÆch kazet

background image

Recyklace tiskových kazet

V rámci ochrany životního prostředí společnost Hewlett-Packard přistoupila na program recyklace
prázdných tiskových kazet. V každém obalu nové tiskové kazety HP LaserJet je vložena nálepka s
předplaceným poštovným. Od roku 1990 bylo v rámci recyklačního programu tiskových kazet HP
LaserJet shromážděno 25 miliónů použitých kazet HP LaserJet, které by jinak skončily na skládkách v
různých částech světa. Chcete-li se do tohoto recyklačního programu zapojit, postupujte podle pokynů
uvedených v balení s novou kazetou.

Pokyny pro instalaci nové tiskové kazety HP naleznete v části

Instalace tiskové kazety

. Můžete

postupovat rovněž podle pokynů uvedených v balení tiskové kazety. Další informace o recyklaci
naleznete na obalu tiskové kazety a na letáku HP Printing Supplies Environmental Program Information
(Informace o programu HP Printing Supplies Environmental Program) přikládaném k tiskovým kazetám.