HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Nejsou problémy na stranì faxového pøístroje, kterému fax odesíláte?

background image

Nejsou problémy na straně faxového přístroje, kterému fax odesíláte?

Pokuste se fax odeslat na jiné faxové zařízení.