HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Je do vstupního zásobníku vlo˛eno médium?

background image

Je do vstupního zásobníku vloženo médium?

Pokud vstupní zásobník neobsahuje média, vložte je. Faxy přijaté v době, kdy je vstupní zásobník
prázdný, se uloží do paměti a vytisknou se po doplnění zásobníku.