HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Je telefonní kabel správnì pøipojen?

background image

Je telefonní kabel správně připojen?

Zkontrolujte, zda je mezi telefonem a výrobkem (nebo jiným zařízením připojeným k výrobku) bezpečně
zapojen telefonní kabel.

Stiskněte postupně číslice 1-2-3, vyčkejte 3 sekundy a potom zavěste.