HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Je nastaven ruèní re˛im odpovídání?

background image

Je nastaven ruční režim odpovídání?

V ručním režimu odpovídání výrobek na volání nereaguje. Musíte brát telefony a spouštět přijímání faxů
ručně. Další informace viz

Nastavení režimu odpovídání

.