HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Kopie nevychází

background image

Kopie nevychází

Je do vstupního zásobníku vloženo médium?

Vložte médium do tiskárny. Další informace viz

Instalace a naplnění vstupních zásobníků pro média

.

Je předloha správně vložena?

Zkontrolujte správnost vložení předlohy:

Vstupní zásobník ADF: Předlohu je do vstupního zásobníku ADF třeba vložit horním okrajem dolů a
stranou, která má být zkopírována, nahoru. Další informace viz

Vložení předloh, které chcete

kopírovat nebo skenovat

.

Skleněná deska skeneru: Předlohu umístěte na skleněnou desku skeneru lícem dolů. Levý horní
roh dokumentu by se měl nacházet v pravém dolním rohu skleněné desky.

Vybrali jste správné zařízení?

V programu Rozšířené kopírování HP LaserJet zkontrolujte, zda je tiskárna, kterou chcete použít,
vybrána v poli Tiskárna jako aktuální zařízení pro stisknutí tlačítka start/kopie.