HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Odstranìní vzpøíèené stránky ze zásobníku ADF

background image

Odstranění vzpříčené stránky ze zásobníku ADF

1

Odstraňte vstupní přihrádku zásobníku ADF a otevřete kryt zásobníku
ADF.

2

Odstraňte kryt pro vyjímání vzpříčeného papíru. Tlačte dva úchyty
oběma rukama směrem nahoru, dokud kryt neuvolníte. Otočte kryt,
zvedněte jej a odložte stranou.

3

Zvedněte zelenou páčku a otáčejte záchytným mechanismem, dokud
jej neotevřete.

4

Opatrně se pokuste stránku vyjmout, aniž byste ji roztrhli. Pokud ucítíte
odpor, přejděte k dalšímu kroku.

5

Otevřete kryt zásobníku ADF a opatrně médium uvolněte oběma
rukama.

6

Uvolněné médium jemně vytáhněte v naznačeném směru.

1

2

3

4

5

6

background image

CZWW

Identifikace a odstranění vad vzniklých při kopírování 171