HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Chybové zprávy na obrazovce

background image

Chybové zprávy na obrazovce

Printer not responding/error writing to LPT1 (Tiskárna nereaguje; chyba při
zápisu do LPT1)

Zkontrolujte následující skutečnosti:

Je výrobek ve stavu Připraveno?

Je správně připojena napájecí šňůra a paralelní kabel nebo kabel USB?

Vyzkoušejte následující:

Odpojte napájecí šňůru a paralelní kabel nebo kabel USB na obou koncích a znovu jej připojte.

Použijte jiný kabel kompatibilní se standardem IEEE 1284-B nebo kabel USB.

Cannot access port (in use by another application), Přístup na port není
umožněn (port používá jiná aplikace)

Došlo ke konfliktu zařízení. Ke konfliktu může dojít, je-li v počítači instalováno jiné zařízení a běží
stavový software. Stavový software ovládá paralelní port počítače a neumožní zařízení HP LaserJet
3300 přístup k portu.

Vyzkoušejte následující:

Odpojte veškerá stavová okna dalších tiskáren.

background image

156 12 Odstraňování problémů s tiskem

CZWW

Zkontrolujte správnost nastavení portu tiskárny. Port lze nastavit na kartě Podrobnosti v okně
vlastností tiskárny.