HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Chybové zprávy na ovládacím panelu

background image

Chybové zprávy na ovládacím panelu

Otevřená dvířka nebo chybějící tisková kazeta

Dvířka tiskové kazety jsou otevřená, nebo v prostoru pro tiskovou kazetu není instalovaná žádná kazeta.
Nejprve zkontrolujte, zda jste do přístroje správně instalovali tiskovou kazetu. Pokyny pro instalaci
tiskové kazety naleznete v části

Instalace tiskové kazety

. Po kontrole tiskové kazety řádně zavřete

dvířka tiskové kazety. Po vyřešení problému dokončí přístroj aktuální úlohu nebo se vrátí do stavu
Připraveno.

Zásobník tiskárny je prázdný, založte papír

Přístroj nemá k dispozici papír. Založte papír do vstupního zásobníku médií nebo do prioritního
vstupního zásobníku. Pokyny k plnění vstupních zásobníků médií naleznete v části

Instalace a naplnění

vstupních zásobníků pro média

. Pokud jste již médium založili, vyjměte je, zkontrolujte a odstraňte

případné uvíznutí a znovu naplňte vstupní zásobník. Po vyřešení problému dokončí přístroj aktuální
úlohu nebo se vrátí do stavu Připraveno.