HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Varovné zprávy

background image

Varovné zprávy

Následující zprávy jsou obecné varovné zprávy, které se mohou objevit na displeji ovládacího panelu.

Nedostatek paměti. Zkuste to později.

Zařízení je zaneprázdněno. Zkuste to později.

Nastavení bylo vymazáno

Chyba zařízení. Pokračujte klávesou [Potvrzení]

Stránka je příliš složitá. Pokračujte klávesou [Potvrzení].

Varování jsou zprávy takové důležitosti, že na ně musí být uživatel upozorněn. Mají dočasnou povahu,
ale ovlivňují dokončení úlohy nebo kvalitu výstupu. Při zobrazení varovné zprávy může dojít ke zrušení
aktivní úlohy. Zpráva se zobrazí na pět sekund.

Pokud se varovná zpráva vztahuje k tisku a je-li zapnuto automatické pokračování, bude doba
zobrazení zprávy prodloužena na 10 sekund. Jestliže uživatel nezareaguje stisknutím tlačítka
nabídka/potvrzení nebo zrušit, zařízení bude pokračovat ve zpracování tiskové úlohy. Je-li automatické
pokračování vypnuto, zůstanou varovné zprávy související s tiskem zobrazeny tak dlouho, dokud
uživatel nestiskne tlačítko nabídka/potvrzení (v tom případě bude úloha pokračovat) nebo zrušit
(úloha bude zrušena).

Poznámka

Automatické pokračování se nastavuje pomocí ovladače tiskárny. Chcete-li zjistit, zda je povoleno
automatické pokračování, vytiskněte stránku s konfigurací. Další informace naleznete v části

Tisk

konfigurační stránky

.

background image

CZWW

167

13