HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Bledá místa

background image

Bledá místa

Jeden list může být vadný. Znovu proveďte tiskovou úlohu.

Obsah vlhkosti v médiu je nerovnoměrný nebo médium má na povrchu vlhké skvrny. Zkuste tisk na
nové médium. Další informace viz

Specifikace médií vhodných pro výrobek

.

background image

CZWW

Zlepšení kvality tisku 161

Sada média je špatná. Výrobní procesy mohou způsobit, že toner v některých místech nepřilne.
Zkuste jiný typ nebo značku média.

Tisková kazeta může být vadná. Další informace viz

Tiskové kazety HP LaserJet

.

Vyberte volbu Optimalizovat pro: na kartě Papír používaného ovladače tiskárny a zkontrolujte, zda
je nastaven pro odpovídající média. Pokyny naleznete v části

Optimalizace kvality tisku u různých

typů médií

.

Poznámka

Pokud tyto kroky problém neodstraní, obrat’te se na autorizovaného prodejce nebo poskytovatele služeb
HP. Další kontaktní údaje společnosti HP naleznete na letáku s informacemi o podpoře dodávaném spolu
s výrobkem.