HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ³ikmá stránka

background image

Šikmá stránka

Zkontrolujte, zda jsou média zavedena správně a vodicí lišty média nejsou nastaveny příliš těsně
nebo volně. Další informace viz

Instalace a naplnění vstupních zásobníků pro média

.

Vstupní přihrádka zásobníku ADF může být přeplněna. Další informace viz

Vložení předloh, které

chcete kopírovat nebo skenovat

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Další informace viz

Specifikace médií vhodných pro výrobek

.

background image

164 12 Odstraňování problémů s tiskem

CZWW