HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - UvolnìnÆ toner

background image

Uvolněný toner

Vyberte volbu Optimalizovat pro: na kartě Papír používaného ovladače tiskárny a zvolte
požadované médium. Pokyny naleznete v části

Optimalizace kvality tisku u různých typů médií

. Tato

funkce je rovněž k dispozici v programu Konfigurace zařízení HP LaserJet. Podrobnější informace
naleznete v nápovědě k softwaru výrobku.

Vyčistěte vnitřní prostory tiskárny. Pokyny naleznete v části

Čištění a údržba

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Další informace viz

Specifikace médií vhodných pro výrobek

.

Zkuste nainstalovat novou tiskovou kazetu HP. Pokyny naleznete v části

Tiskové kazety

HP LaserJet

.

Zapojte tiskárnu přímo do elektrické zásuvky místo k rozdvojce.