HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Záhyby nebo zmaèkání

background image

Záhyby nebo zmačkání

Zkontrolujte, zda jsou média správně zavedena. Další informace viz

Instalace a naplnění vstupních

zásobníků pro média

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Další informace viz

Specifikace médií vhodných pro výrobek

.

Otevřete dvířka pro přímou dráhu média a zkuste tisknout.

Obrat’te stoh média v zásobníku. Rovněž zkuste ve vstupním zásobníku otočit médium o 180°.

background image

CZWW

Chybové zprávy na ovládacím panelu 165