HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Chybové zprávy

background image

Chybové zprávy

Uvádí-li konfigurační stránka stav I/O Card Not Ready (Karta V/V nepřipravena), bude hned pod
stavovým řádkem uvedena konkrétní chybová zpráva. Tato chybová zpráva ukazuje, co je příčinou
nesprávné funkce tiskového serveru.

V seznamu níže vyhledejte chybovou zprávu, která je na konfigurační stránce uvedena. Podrobnější
vysvětlení jednotlivých chyb naleznete v pokynech v několika následujících částech.

03 LAN Error: EXTERNAL LOOPBACK (EXTERNÍ ZPĚTNÁ SMYČKA)

08 LAN Error: INFINITE DEFERRAL (NEKONEČNÉ ODLOŽENÍ)

11 LAN Error: RETRY FAULTS (CHYBA OPAKOVÁNÍ)

12 LAN Error: NO LINKBEAT (NENÍ TESTOVACÍ SIGNÁL)

Jiná chyba: Pokud chyba zapsaná na konfigurační stránce není uvedena výše, bude problém
vyžadovat asistenci technické podpory HP Jetdirect. Kontaktní údaje společnosti HP naleznete na
letáku s informacemi o podpoře poskytované spolu s výrobkem.