HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - 08 LAN Error: INFINITE DEFERRAL (NEKONEÈNÉ ODLO˙ENÍ)

background image

08 LAN Error: INFINITE DEFERRAL (NEKONEČNÉ ODLOŽENÍ)

Vznikl problém se zahlcením sítě.

S žádostí o pomoc při odstranění této chyby se obrat’te na pracovníky technické podpory produktů HP
Jetdirect. Kontaktní údaje společnosti HP naleznete na letáku s informacemi o podpoře poskytované
spolu s výrobkem.