HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Informace protokolu IPX/SPX

background image

Informace protokolu IPX/SPX

Obsahuje aktuální stav a hodnoty parametrů sít’ových protokolů IPX/SPX.

WINS Server

Adresa IP serveru Služba Windows internetových názvů (WINS).

Neurčeno Na tiskovém serveru nebyla nastavena adresa IP serveru WINS.

Syslog Server

Adresa IP serveru syslog nastavená na tiskovém serveru.

Neurčeno Server syslog nebyl konfigurován.

Idle Timeout

Časová prodleva v sekundách, po níž tiskový server uzavře nečinné připojení
TCP tisku dat. Použitelné hodnoty jsou celá čísla od 0 do 3600 sekund.
Hodnota nula mechanismus časové prodlevy vypne. Výchozí hodnota je 270
sekund.

SLP

Označuje, zda tiskový server odesílá pakety protokolu umístění služby (SLP),
které systémové aplikace používají pro automatickou instalaci.

Povoleno Tiskový server posílá pakety protokolu SLP.

Zakázáno Tiskový server neodesílá pakety SLP.

Access List

Označuje, zda je na tiskovém serveru nastaven ovládací seznam přístupu k
hostiteli. Přístupový seznam hostitele určuje adresu IP individuálního systému
nebo sít’ IP systémů, které mají povolen přístup k tiskovému serveru a zařízení.

Určeno Na tiskovém serveru je nakonfigurován přístupový seznam
hostitele.

Neurčeno Na tiskovém serveru není nakonfigurován přístupový seznam
hostitele. Všechny systémy mají povolený přístup.

Web JetAdmin URL

Nalezne-li nástroj HP Web JetAdmin v síti tiskový server, je zobrazena adresa
URL hostitelského systému pro služby HP Web JetAdmin. Adresa URL je
omezena na dva řádky a může být zkrácena.

Neurčeno Adresa URL systému hostitele HP Web JetAdmin nebyla
identifikována nebo není nakonfigurována.

Zpráva

Popis

Status

Označuje aktuální stav protokolu IPX/SPX.

Připraveno Tiskový server očekává data prostřednictvím protokolu IPX/SPX.

Zakázáno Protokol IPX/SPX byl ručně vypnut.

Probíhá inicializace Tiskový server provádí registraci adresy nebo názvu
uzlu. Může být zobrazeno i doplňující stavové hlášení.

Není-li tiskový server připraven, zobrazí se chybový kód a zpráva.

Zpráva

Popis

background image

204 16 Odstraňování problémů se sítí

CZWW