HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Obecné informace

background image

Obecné informace

Poskytuje obecné informace o identifikaci a stavu tiskového serveru.

Zpráva

Popis

Status

Aktuální stav tiskového serveru.

I/O Card Ready (Karta V/V připravena) Tiskový server se úspěšně připojil
do sítě a čeká na data.

I/O Card Initializing (Inicializace karty V/V) Tiskový server inicializuje sít’ové
protokoly. Další informace naleznete na konfigurační stránce a na
stavovém řádku jednotlivých protokolů.

I/O Card Not Ready (Karta V/V nepřipravena) Vznikl problém s tiskovým
serverem nebo s jeho konfigurací.

Není-li tiskový server připraven, zobrazí se chybový kód a zpráva.

Model Number

Číslo modelu tiskového serveru HP (např. J6038A).

Hardware Address

12číselná hardwarová adresa LAN v šestnáctkové soustavě (MAC) patřící
tiskovému serveru, který je instalován v tiskovém zařízení, nebo je k němu
připojen. Tato adresa je přidělena výrobcem.

Firmware Version

Aktuální číslo revize firmwaru tiskového serveru instalovaného v tiskárně.
Formát je X.NN.NN, kde X je písmeno odpovídající modelu tiskového serveru.

Port Select

Určuje port LAN na tiskovém serveru, který byl detekován a určen k použití:

Žádný Tiskový server není připojen k síti.

RJ-45 Je připojen sít’ový port RJ-45.

Port Config

Zobrazuje konfiguraci linky portu LAN RJ-45 na tiskovém serveru:

10BASE-T HALF 10 Mb/s, poloviční duplex.

10BASE-T FULL 10 Mb/s, plný duplex.

100TX HALF 100 Mb/s, poloviční duplex.

100TX FULL 100 Mb/s, plný duplex.

Neznámý Tiskový server se nachází ve stavu inicializace.

Odpojeno Nebylo nalezeno sít’ové připojení. Zkontrolujte sít’ové kabely.

Auto Negotiation

Označuje, zda je na portu 10/100TX aktivována nebo deaktivována funkce
automatického dohadování rozhraní IEEE 802.3u.

Zapnuto: Tiskový server se pokusí o automatickou konfiguraci na sít’ se
správnou rychlostí (10 nebo 100 Mbps) a správným režimem (poloviční nebo
plný duplex).

Manufacturing ID

Výrobní identifikační kód, který využívají zaměstnanci služeb zákazníkům HP.

Date Manufactured

Označuje datum výroby tiskového serveru HP Jetdirect.

SNMP Set Cmty Name

Označuje, zda byl na tiskovém serveru konfigurován nastavený název komunity
SNMP. Nastavení názvu komunity SNMP je heslo přístupu pro zápis do řídicích
funkcí SNMP (SNMP SetRequests) tiskového serveru.

Neurčeno Název komunity SNMP nebyl nastaven.

Určeno Byl nastaven konkrétní název komunity SNMP.

background image

200 16 Odstraňování problémů se sítí

CZWW