HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Je tiskárna zapnutá a pøipravená?

background image

Je tiskárna zapnutá a připravená?

Kontrolou následujících položek zajistíte, aby tiskárna byla online a připravená k tisku.

Je tiskárna zapojená a zapnutá? Zkontrolujte, jestli je tiskárna zapojená a zapnutá. Displej
ovládacího panelu by neměl být prázdný. Pokud jste tyto položky zkontrolovali a stále se zdá, že
tiskárna není zapnutá, může se jednat o vadnou napájecí šňůru, vadný zdroj nebo vadnou tiskárnu.

Je tiskárna připravena? Na displeji by měl být uveden nápis Připraveno. V opačném případě
zkontrolujte, zda se v dráze papíru pro tisk nebo skenování nevzpříčil papír. Pokyny naleznete v
části

Odstraňování vzpříčených médií

.

Zkontrolujte, zda jsou všechna dvířka bezpečně zavřena.

Pokud se na displeji tiskárny stále neobjevuje text Připraveno, zkuste stisknout tlačítko
nabídka/potvrzení.

Zkuste vytisknout konfigurační stránku. Viz část

Tisk konfigurační stránky

. Pokud se vám nedaří

vytisknout konfigurační stránku, nebudete moci tisknout z tiskového serveru.

Je po provedení potřebných změn podle výše uvedeného seznamu tiskárna připravena?