HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Je v poøádku propojení 10/100? (Indikátor 10 nebo 100 svítí trvale zelenì?)

background image

Je v pořádku propojení 10/100? (Indikátor 10 nebo 100 svítí trvale
zeleně?)

Indikátory linky, indikátor 10 a indikátor 100 zobrazují, zda tiskový server může navázat sít’ové spojení
správnou rychlostí s rozbočovačem, přepínačem nebo směrovačem. Jeden z indikátorů linky, buď
indikátor 10, nebo indikátor 100, by měl trvale zeleně svítit (jasně zelené nepřerušované světlo). Tak se
označuje platné spojení s rozbočovačem, přepínačem nebo směrovačem. Není-li k dispozici platné
spojení, nebude svítit žádný z indikátorů 10 a 100.

Svítí-li jeden z indikátorů linky tiskového serveru trvale zeleným světlem, pokračujte částí

Zkontrolujte stav vstupu a výstupu tiskového serveru.

.

Nesvítí-li žádný z indikátorů linky tiskového serveru nepřerušovaným zeleným světlem, nebo
nejste-li si jisti, jak postupovat, postupujte podle pokynů k vyhodnocování stavu linky tiskového
serveru uvedených níže.

Svítí jeden z indikátorů linky (trvale zeleně)?

Zkontrolujte indikátory linky na tiskovém serveru. Tyto indikátory jsou zabudovány do konektoru sítě.
Jeden z indikátorů linky, buď indikátor 10, nebo indikátor 100, nikoli však oba, by měl trvale zeleně
svítit a označovat tak platné sít’ové spojení.

Indikátory linky jsou zhasnuté

Projděte níže uvedené kroky a proveďte případné nutné úpravy.

Zkontrolujte, zda je kabel sítě pevně připojen k tiskovému serveru.

Zkontrolujte, zda je kabel sítě pevně zastrčen do rozbočovače, přepínače nebo směrovače, a zda je
připojení nastaveno na správnou rychlost sítě. (Je-li rozbočovač, přepínač nebo směrovač nastaven
na automatickou konfiguraci rychlosti, zkuste jej ručně nastavit pouze na 10 Mbps nebo 100
Mbps. Po změně tohoto nastavení může být nutné vypnout a zapnout tiskový server – odpojte
napájecí kabel tiskového serveru a opět jej zapojte.)

Zkontrolujte, zda svítí indikátor LINK na portu rozbočovače, přepínače nebo směrovače, do něhož
je tiskový server zapojený.

Kabel sítě může být vadný. Vyzkoušejte jiný kabel.

Pokud se světlo ani teď nerozsvítí, zkuste jiný port rozbočovače, přepínače nebo směrovače.

Rozsvítil se po provedení těchto kroků jeden z indikátorů linky?

Pokud ano, pokračujte částí

Zkontrolujte stav vstupu a výstupu tiskového serveru.

.

Pokud ne, jedná se o závadu tiskového serveru, která vyžaduje zásah technika HP Jetdirect; seznam
telefonních čísel pracovišt’ technické podpory naleznete v letáku věnovaném technické podpoře, který
byl přiložen k výrobku.