HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - SkenovanÆ obraz je nekvalitní

background image

Skenovaný obraz je nekvalitní

Je skenovaný obraz kopie nebo přetisk?

Přetištěné fotografie, například z novin nebo časopisů, jsou tvořeny drobnými barevnými body, které
představují interpretaci původní fotografie, což výrazně snižuje kvalitu. Body tvořené barvivem často
vytvoří nežádoucí vzory, které se objeví po skenování a přetisku nebo při zobrazení. Pokud následující
návrhy problém nevyřeší, možná bude třeba použít kvalitnější verzi předlohy.

Tvoření nežádoucích vzorů lze omezit snížením velikosti obrazu po naskenování. Další informace viz

Zlepšení kvality obrazů ve správci dokumentů HP LaserJet Document nebo v aplikaci HP Photo
Center

.

Naskenovaný obraz vytiskněte a zkontrolujte, zda se kvalita zlepšila.

Přesvědčete se, zda rozlišení a nastavení barev pro prováděný typ úlohy skenování je správné.
Další informace viz

Rozlišení skeneru a barvy

.

Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li ke skenování skleněnou desku skeneru, nikoli zásobník
ADF.

Zlepšila se kvalita vytištěného obrazu?

Obraz na obrazovce se se skutečným výstupem skenování někdy neshoduje.

Zkuste na monitoru počítače upravit nastavení tak, aby bylo možné zobrazit více barev (nebo
stupňů šedi). Tuto úpravu lze obvykle provést pomocí ovládacího panelu Obrazovka systému
Windows.

Zkuste upravit rozlišení a nastavení barev v softwaru pro skener. Další informace viz

Rozlišení

skeneru a barvy

.

Je obraz nakřivo (zkosený)?

Předloha mohla být nesprávně vložena. Při vkládání předloh do zásobníku ADF je důležité použít vodicí
lišty médií. Další informace viz

Vložení předloh, které chcete kopírovat nebo skenovat

.

Obsahuje naskenovaný obraz skvrny, čáry, svislé bílé pruhy nebo jiné vady?

Další informace viz

Zvýšení kvality skenování

.

Je skener znečištěný?

Je-li skener znečištěný, vytvořené obrazy nebudou optimálně čisté. Pokyny naleznete v části

Čištění

vnějších částí výrobku

.

Liší se grafika od předlohy?

Nastavení grafiky zřejmě není pro příslušný typ prováděné úlohy skenování vhodné. Zkuste změnit
nastavení grafiky. Další informace naleznete v části

Změna nastavení pomocí počítače

.