HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Instalace softwaru

background image

Instalace softwaru

Pokud připravujete tisk v režimu klient-server v síti se systémem Microsoft Windows 95, 98, NT, ME, XP
nebo 2000, měli byste ke konfiguraci tiskového serveru Windows 95, 98, NT, ME, XP nebo 2000 použít
instalační software dodávaný s výrobkem HP LaserJet 3300 a poté nastavit sdílení tiskárny s počítači
klientů.

background image

CZWW

Požadavky na připojení k síti 109

Pokud připravujete tisk typu peer-to-peer v síti se systémem Microsoft Windows 95, 98, NT nebo 2000,
měli byste k nastavení jednotlivých klientů tak, aby tiskli přímo na tiskárnu, použít instalační software
dodávaný s výrobkem HP LaserJet 3300.