HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Pøemístìní na jinou sít’

background image

Přemístění na jinou sít’

Pokud tiskový server HP Jetdirect s nastavenou adresou IP přemístíte do nové sítě, zkontrolujte, zda
adresa IP nekoliduje s adresami IP v nové síti. Adresu IP tiskového serveru lze změnit tak, aby ji bylo
možné používat v nové síti. Také je možné adresu IP vymazat a po instalaci tiskového serveru v nové síti
nakonfigurovat jinou adresu IP. Proveďte studené resetování tiskového serveru (pokyny naleznete v
části

Obnovení nastavení tiskového serveru 310x na hodnoty od výrobce

).

Pokud je aktuální server BOOTP nedosažitelný, možná bude třeba vyhledat jiný server BOOTP a tiskárnu
nakonfigurovat pro tento server.

Pokud ke konfiguraci serveru používáte protokol BOOTP nebo DHCP, upravte odpovídající systémové
soubory podle aktualizovaných nastavení. Pokud jste adresu IP nastavili ručně, proveďte znovu
konfiguraci parametrů protokolu IP.

Při konfiguraci nebo úpravě nastavení tiskárny postupujte podle pokynů na příslušné domovské
stránce. Pokyny obsahují popis konfigurace a nastavení tiskárny pro tisk.

Poznámka

Doménu serveru lze nahradit adresou TCP/IP.