HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Hardwarové souèásti vÆrobkù øady HP LaserJet 3300

background image

Hardwarové součásti výrobků řady HP LaserJet 3300

1

Ovládací panel tiskárny

2

Dvířka tiskové kazety

3

Vstupní zásobník ADF

4

Vstupní zásobník média

5

Prioritní vstupní zásobník

6

Víko skleněné desky skeneru

7

Levý boční panel

8

Západka levého bočního panelu

9

Port USB

10

Paralelní port

11

Zásuvka napájení

12

Vypínač (výrobek pro napájení 220 V)

13

Dvířka pro přímou dráhu média

1

2

3

3

4

5

6

7

8

12

9

10

11

13

background image

CZWW

Identifikace souèástí ovládacího panelu výrobku 21