HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Skenování do zprávy elektronické poðty (Macintosh)

background image

Skenování do zprávy elektronické pošty (Macintosh)

1

Předlohy, které chcete skenovat, vložte lícem nahoru do vstupního zásobníku ADF a nastavte vodicí
lišty média do správné polohy.
NEBO
Zvedněte kryt skleněné desky a položte předlohu, kterou chcete skenovat, lícem dolů na skleněnou
desku skeneru tak, aby se levý horní roh dokumentu nacházel v pravém dolním rohu skleněné
desky. Opatrně zavřete víko.

2

Otevřete aplikaci HP LaserJet Director poklepáním na jejího zástupce, který je umístěn na ploše.

3

Klepněte na tlačítko Elektronická pošta.

4

Po zobrazení zprávy elektronické pošty s připojeným naskenovaným obrazem zadejte adresu
elektronické pošty a klepněte na tlačítko Odeslat.