HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Pøístup k funkcím pro práci s poznámkami ve správci dokumentù HP LaserJet

background image

Přístup k funkcím pro práci s poznámkami ve správci dokumentů HP
LaserJet

Poznámka

Tyto pokyny platí pouze pro systém Windows.

1

Není-li dokument, ke kterému chcete připojit poznámku, dosud otevřen, otevřete jej ve správci
dokumentů HP LaserJet.

2

Z nabídky Poznámky vyberte požadovaný nástroj.