HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Pou˛ití tlaèítka Skenovat do v kombinaci se sít’ovÆm pøipojením

background image

Použití tlačítka Skenovat do v kombinaci se sít’ovým připojením

Chcete-li použít funkci Skenovat do prostřednictvím sít’ového připojení, musí být nastaven Zobrazovaný
název. Chcete-li nastavit název displeje, postupujte takto:

1

V aplikaci HP LaserJet Director klepněte na tlačítko Přizpůsobit. Otevře se seznam vlastností
Přizpůsobit.

2

Vyberte kartu Sledovat zařízení.

3

Do pole Zobrazit název zadejte text, který chcete použít k identifikaci svého počítače (nejvýše 9
znaků).

4

Chcete-li uložit provedené změny a ponechat dialogové okno Přizpůsobit otevřené, klepněte na
tlačítko Použít. Chcete-li uložit změny a vrátit se do aplikace HP LaserJet Series Director, klepněte
na tlačítko OK. V seznamu cílů zařízení Skenovat do se objeví cíle zahrnující nově zadaný název.

5

Chcete-li skenovat do tohoto cíle, postupujte podle pokynů v části

Použití tlačítka Skenovat do v

kombinaci s portem USB a paralelním portem

.