HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Doèasná zmìna nastavení kvality tisku

background image

Dočasná změna nastavení kvality tisku

Chcete-li změnit nastavení kvality tisku pro aktuálně používanou softwarovou aplikaci, zobrazte
vlastnosti pomocí nabídky Vzhled stránky aplikace používané při tisku. Další informace viz

Změna

nastavení pomocí počítače

.