HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Tisk bro˛ur

background image

Tisk brožur

1

Vložte papír a zkontrolujte, zda jsou vstupní dvířka pro přímou dráhu
média uzavřena.

2

Zobrazte okno s vlastnostmi tiskárny. Pokyny viz

Změna nastavení

pomocí počítače

. Na kartě Úpravy vyberte možnost Tisk na obě strany

a z rozevírací nabídky Brožura vyberte položku Letter (levá vazba)
nebo Letter (pravá vazba). Vytiskněte brožuru.

3

Po vytištění prvních stránek odstraňte zbývající papír ze vstupní
přihrádky a dejte jej stranou, dokud nebude úloha brožury dokončena.

4

Odeberte vytištěné stránky, ponechte potištěnou stranu dole a
vyrovnejte stoh papíru.

5

Vložte vytištěné stránky zpět do vstupního zásobníku. První strana
musí být otočena čelní stranou dolů a horní hranou směrem k tiskárně.

6

Klepněte na tlačítko Pokračovat (na obrazovce) a vyčkejte, až se
vytisknou druhé strany.

7

Stránky složte a sešijte.

9

8

1

7

5

3

4

background image

54 4 Tisk

CZWW