HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Instalace vstupního zásobníku automatického podavaèe dokumentù (ADF)

background image

Instalace vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF)

Pokud jste zakoupili výrobek řady HP LaserJet 3300 vybavený zásobníkem ADF, nebo pokud jste
zakoupili zásobník ADF pro řadu HP LaserJet 3300 jako příslušenství, postupujte při instalaci vstupního
zásobníku ADF podle následujících pokynů:

1

Vyrovnejte obě zarážky na vstupním zásobníku se dvěma drážkami na víku automatického
podavače dokumentů.

2

Zasuňte zásobník do drážek podle obrázku, dokud nezapadne na své místo.