HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Zmìna vÆchozího nastavení pro vðechny aplikace (platforma Macintosh)

background image

Změna výchozího nastavení pro všechny aplikace (platforma
Macintosh)

Platforma Macintosh OS 9.1:

1

Na ploše systému Macintosh vyberte nabídku Soubor. Poté vyberte příkaz Tisknout plochu.

2

Ve skupinovém rámečku tiskárny vyberte možnost HP All-in-one.

3

Proveďte potřebné změny nastavení.

4

Klepněte na tlačítko Uložit nastavení.

5

Klepněte na tlačítko Zrušit.

Platforma Macintosh OS X:

1

Otevřete libovolný dokument v aplikaci určené k práci s textem.

2

Vyberte nabídku Soubor. Poté vyberte příkaz Tisk.

3

Proveďte požadované změny výchozího nastavení.

4

Ve skupině možností nastavení vyberte položku Uložit vlastní nastavení.

5

Chcete-li nastavení vyvolat při tisku dokumentu, vyberte položku Vlastní v části Uložená nastavení.