HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Hva slags telefonlinje bruker du?

background image

Hva slags telefonlinje bruker du?

Dedikert linje: Et unikt faks-/telefonnummer tilordnet å motta eller
sende fakser. Telefonledningen skal være koblet til den øverste
porten innenfor det venstre sidepanelet på produktet (det som ikke
er merket med et telefonikon).

Delt telefonlinje: Et system der både telefonanrop og fakser
mottas eller sendes via samme telefonnummer og telefonlinje. En
enkelt standard telefonlinje kan bare utføre én funksjon om gangen.
Du kan ikke sende en faks mens du snakker i telefonen eller kobler
til Internett på samme telefonlinje.

background image

30 Kapittel 4 Feilsøking

NOXC

PBX-system: Hussentral for bedrifter. Standard hjemmetelefoner
og HP LaserJet 3330 bruker et analogt telefonsignal. PBX-systemer
er digitale og er ikke kompatible med standardtelefoner og enheter
som HP LaserJet 3330. Du må ha tilgang til en standard analog
telefonlinje for å kunne sende og motta fakser.

Roll-over-linjer: Et telefonsystem der et nytt anrop overføres til
første ledige linje når én inngående linje er opptatt. Prøv å koble
produktet til første inngående telefonlinje. Produktet tar telefonen
etter at det har ringt det antall ganger som er angitt i produktets
innstilling for ringesignaler før svar. (Se

“Angi antall ringesignaler før

svar” på side 12

.)

Spesiell ringing: Telefonselskapet kan tilordne to telefonnumre til
én fysisk linje og gi hvert nummer et mønster for spesiell ringing.
Kontroller at produktet er innstilt slik at det vil svare på det
ringemønsteret som er tilordnet telefonnummeret for faks av
telefonselskapet. (Se

“Aktivere svarringemønster” på side 14

.)