HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Generelle faksproblemer

background image

Generelle faksproblemer

Bruk tabellene i denne delen til å løse faksproblemer.

Problem

Årsak

Løsning

Dokumentmatingen
stopper midt i
faksingen.

Den maksimale lengden på
en side du kan laste, er 381
mm. Faksing av lengre sider
stopper på 381 mm.

Minste sidestørrelse for den
automatiske
dokumentmateren er 127 x
127 mm. Hvis siden er for
liten, kan den kjøres fast i
materen.

Hvis papiret ikke er kjørt fast og det
har gått mindre enn ett minutt,
venter du litt før du trykker på
Avbryt.
Hvis papiret har kjørt seg fast, kan
du se emnene i den elektroniske
brukerhåndboken som omhandler
fjerning av fastkjørt papir. Send
deretter jobben på nytt.

Hvis papiret har kjørt seg fast, kan
du se emnene i den elektroniske
brukerhåndboken som omhandler
fjerning av fastkjørt papir.

Faks-aktivitetslogger
eller
faksanropsrapporter
skrives ut når du ikke
ønsker det.

Innstillingene for
faks-aktivitetsloggen eller
faksanropsrapporter er ikke
korrekte.

Skriv ut en konfigurasjonsrapport
og kontroller når rapporten skrives
ut. Se emnene i den elektroniske
brukerhåndboken som gjelder
utskrift av konfigurasjonrapport,
innstillinger for utskrift av
faksanropsrapporter og automatisk
utskrift av faks-aktivitetslogg.

Lyden som kommer fra
produktet, er for høy
eller lav.

Voluminnstillingen må
justeres.

Se emnet i den elektroniske
brukerhåndboken som omhandler
endring av lydvolum, for
instruksjoner om hvordan du
endrer voluminnstillingen.

background image

32 Kapittel 4 Feilsøking

NOXC